Akateeminen yrittäjyys ja yrittäjän työttömyysturva

Korkeakoulutetuista joka kymmenes työskentelee yrittäjänä.

Entistä useampi korkeakoulutettu näkee yrittäjyyden houkuttelevana uravaihtoehtona, ja moni myös vuorottelee palkkatyön ja yrittäjyyden välillä.

Korkeakoulutetuista reilu 10 prosenttia toimii yrittäjinä. Esimerkiksi Akavan jäsenistä lähes 30 000 toimii pää- tai sivutoimisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Määrä saattaa kasvaa nopeastikin, sillä noin joka viides akavalainen on harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä.

Tällainen on akateeminen yrittäjä:

  • Yksinyrittäjiä, joka pääosin tuottaa palveluja joko yksityishenkilöille tai yrityksille.
  • Kolmanneksella akavalaisista yrittäjistä on tekniikan tai kaupallisen alan koulutus. He työllistävät itsensä erilaisissa liike-elämän asiantuntijatehtävissä, kuten kirjanpitäjinä tai arkkitehteinä, tai omistavat yksin tai muiden osakkaiden kanssa oman insinööri-, asianajo- tai lakiasiaintoimiston. Myös taide- ja kulttuurialan yrittäjien määrä kasvaa koko ajan.
  • Monesti yrittäjyyttä kokeillaan aluksi sivutoimisesti palkkatyön ohella. Sivutoimisista kolmannes siirtyy myöhemmin yritystoiminnan vakiintuessa päätoimiseksi yrittäjäksi. Myös vuorottelu palkkatyön ja yrittäjyyden välillä on yleistä.
  • Yrittäjyydessä houkuttelee monia vapaus määritellä itse työtahtinsa ja -tapansa. Yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden mielekkääseen, monipuoliseen ja laadukkaaseen työhön, joka myös mahdollistaa monesti paremmat ansiot kuin palkkatyö.

Lähde: Akava

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjäasemassa olevalla ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan palkansaajakassasta vaan yrittäjien vakuuttaminen tapahtuu yrittäjien omassa työttömyyskassassa, joka kahden aiemmin toimineen kassan yhdistymisen jälkeen on 1.1.2020 alkaen Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT. Kassaan kannattaa liittyä kolmen kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä, jolloin ansioturvaan ei tule katkosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä työttömyyskassasta eroamisesta.